VitaliScan VS-02

Uređaj za ispitivanje vitaliteta zuba. Automatsko postupno povećanje podražaja. Jačina podražaja ne ovisi o otporu zubnog tkiva.

Zvučna signalizacija i digitalni ispis. Detekcija slabog kontakta

Karakteristike VitaliScan VS-02

 • VitaliScan VS-02 generira kontrolirane strujne podražaje
 • amplituda podražaja se automatski postepeno povećava sve dok pacijent ne osjeti podražaj te pritiskom na tipku zaustavi mjerenje
 • dostignuta vrijednost struje očita se na ekranu uređaja

Sadržaj pakiranja

 • VitaliScan VS-02
 • punjač
 • Ni-MH baterije 2 kom.
 • mjerni kabel
 • usna elektroda
 • drška elektrode
 • ispitni šiljak
 • uputstvo za rukovanje

Dodatni pribor

 • ispitni šiljak
 • usne elektrode
 • neutralna elektroda za ruku

UPUTE (VitaliScan VS-02)

Preuzmite upute

Tehnički podaci

Početna struja — 1 µA
Krajnja struja — 250 µA
Rezolucija — 1 µA
Modovi rada — brzi “FSt” i detaljni “SLO”
Skala

 • logaritamski prilagođen mjerni opseg u
 • 105 mjernih točaka – brzi mod
 • 165 mjernih točaka – detaljni mod

Maksimalno trajanje mjerenja (Vrijeme potrebno za dostizanje maksimalne struje) — 21 s – brzi mod , 33 s – detaljni mod
Oblik strujnih impulsa — pravokutni impuls regulirane amplitude struje trajanje impulsa 10 ms
Najveći dopušteni otpor potreban za detekciju početka mjerenja — 50 MΩ
Najveći dopušteni otpor potreban za mjerenje do 100µA — 4 MΩ
Najveći mogući napon na mjernoj elektrodi pri maksimalnoj struji — 400V
Napajanje — dvije AA baterije 1,2V ili 1,5V
Potrošnja struje — tipično 60mA, maksimalno 100mA jedno punjenje baterija osigurava oko 20 sati neprekidnog rada odnosno obradu više od 200 pacijenata
Vrijeme punjenja baterija — 12 sati
Dimenzije — 110 x 70 x 28 mm (bez priključnih vodova)
Težina — 150g bez baterija, 200g tipično s baterijama

Kako radi VitaliScan VS-02

VitaliScan VS-02 generira strujne impulse konstantne jačine. Korištenjem konstantne struje jačina podražaja koju pacijent osjeća ne ovisi o otporu zubnog tkiva tako da je moguće provoditi i kvantitativna mjerenja i usporedbe. Amplituda impulsa postupno se povećava od 1 do 250µA.

Veličina struje prikazuje se na digitalnom ekranu. Kada pacijent osjeti podražaj pritisne na tipku mjerenje se zaustavlja a vrijednost struje ostane ispisana na ekranu uređaja.


Electric pulp test threshold responses in healthy incisors,canines, premolars and molars; Šimović and all. Aust Endod J. 2017 Aug 18. doi: 10.1111/aej.12219.

Human tooth pulp electrical sensitivity threshold;  J.Matijević 16th Biennial Congress of European Society of Endodontics. Lisabon, Portugal,12-14.09.2013


Kontakt podaci

Adresa

Tuškanac 76, 10000 Zagreb, Hrvatska

Email

elab@e-lab.hr

Telefon

+385 1 4834 192

Fax

+385 1 4834 194

Pošaljite nam poruku

Suglasnost za korištenje podataka:

5 + 10 =