Endometer ES-03

Precizno i brzo određuje dužinu korijenskog kanala ,tijekom endodonskog liječenja, bez štetnog rendgenskog zračenja. Najmanja pogreška mjerenja od postojećih komercijalnih uređaja u slučaju pulpitisa te kod nekroze pulpe bez periapikalnog procesa.

Endometer ES-03 ima LCD grafički ekran visokog kontrasta i širokog vidnog kuta što čini Endometer ES-03 jednostavan za korištenje.

Karakteristike Endometer ES-03

 • jednostavno rukovanje
 • točno mjerenje u svim uvjetima
 • LCD grafički ekran, supertwist tehnologija visokog kontrasta i širokog vidnog kuta
 • grafička i numerička indikacija položaja igle u zubnom kanalu
 • prodor igle preko apeksnog foramena označen je dodatnim zvučnim signalom prikladne visine tona i intenziteta
 • napajanje s ugrađenim Ni-Mh punjivim baterijama s malim samopražnjenjem
 • automatsko isključivanje uređaja nakon 10 minuta nekorištenja
 • kontrola, indikacija i automatsko prekidanje punjenja Ni-Mh baterija
 • garancija 2 godine
 • servis, rezervni dijelovi i dodatni pribor osigurani i nakon isteka garancije

Sadržaj pakiranja

 • Endometar ES-03
 • punjač
 • mjerni kabel
 • usna elektroda
 • uputstvo za rukovanje

Dodatni pribor

 • usne elektrode
 • rezervne žice
 • po potrebi mogućnost izrade žice određene dužine

UPUTE (Endometer ES-03)

Preuzmite upute

Klinička ispitivanja

Visoka točnost i kvaliteta Endometra potvrđena je brojnim kliničkim ispitivanjima.

Još 1993. godine prvi eksperimentalni model ES-01 postigao je puno bolju točnost od svih tadašnjih modela. Mjerenjem provedenom na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na 118 zubnih kanala i kontrolom s rentgenogramom postignuta točnost u određivanju apilalnog otvora u granicama +/- 1mm iznosila je 97.5%.

U studiji rađenoj s Endometrom ES-02 na 30 zubnih kanala i kontrolom koja je provedena mjerenjem na izvađenim zubima, što je jedina točna metoda određivanja dužine korijenskog kanala postignuta je točnost u granicama +/- 1mm u 96.6% slučajeva.


U ispitivanjima provedenim u Americi na Faculty of Gradiate School , Marquette University, Milwauke, USA uspoređivana su pet lokatora apeksa različitih proizvođača. Mjerenja su provedena in vivo u istim kliničkim uslovima (uvjetima) na 102 korijenska kanala na zubima koji su poslije izvađeni te je provjerena točnost mjerenja. Endometer ES-02 bio je među najtočnijima s postignutom točnošču određivanja apeksnog otvora unutar granica od +/- 0.5 mm u 87.25% slučajeva.

Ispitivanje na velikom i statistički značajnom uzorku od 1218 korijenskih kanala (631zub) provedeno je na Zavodu za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu potvrdila su veliku točnost Endometra jer je točno određivanje položaja apeksnog foramena ostvareno u 96.4% slučajeva.


I zadnja klinička ispitivanja provedena u okviru magistarskog rada dr. Anite Ljubičić pod voditeljstvom prof.dr.sc. Silvane Jukić Krmek na Zavodu za endodonciju i restorativnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu pokazala su da u kliničkim uslovima ne postoji statistički značajna razlika u točnosti Endometara ES-02 i Endometra ES-03 te apex lokatora najnovijih generacija.

Dapače Endometar ES-03 pokazao se najtočnijim od ispitivanih u slučaju pulpitisa te kod nekroze pulpe bez periapikalnog procesa.

Tehnički podaci

Prikaz — LCD grafički display
Signalizacija prekoračenja apeksa — zvučna
Indikacija prazne baterije — Poruka na ekranu, zvučni signal
Autonomija — 10 sati neprekidnog rada
Automatsko isključivanje — Nakon 10 min. nekorištenja
Samopražnjenje baterije — 10% godišnje
Punjač — 12V
Struja punjenja — 150mA
Vrijeme punjenja — 6 sati
Dimenzije — 180 x 105 x 60 mm
Težina — 300 g

Kako radi endometer

Endometer je elektronički uređaj za određivanje dužine korijenskog kanala, baziran na mjerenju električke impedancije između oralne sluznice i apeksnog foramena.

Mjerenje se provodi tako da se jedna elektroda instrumenta stavlja na usnicu pacijenta, a kao mjerna elektroda koristi se bilo koja metalna endodontska iglica (npr. Kerr proširivač) koja se uvodi u obrađeni korijenski kanal i polako pomiće prema apeksu.


Zubna caklina i dentin imaju veliki električki otpor pa se strujni krug zatvara kroz korijenski kanal. Pomicanjem endodontskog instrumenta duž kanala mijenja se i ukupna impedancija (ekvivalentni otpor) u strujnom krugu. Mjerenjem te impedancije određuje se položaj vrha endodontske iglice unutar kanala.

Razlika između različitih tipova lokatora apeksa je u načinu mjerenja impedancije kao i u definiranju veličina koje odgovaraju određenom položaju elektrode. Naime impedancija koja se mjeri ovisi i o drugim parametrima a ne samo o položaju vrha igle.

Veličine koje bitno utječu na točnost mjerenja su :

 • impedancija elektrode koja uključuje kompleksni prelazni otpor koji se javlja na sučelju metal-elektrolit
 • vodljivi elektroliti u kanalu
 • različita biološka impedancija tkiva koje se nalazi na putu struje do druge elektrode.

Načinom mjerenja kod Endometra nastojalo se postići optimum izmedu osjetljivosti na pomak elektrode i utjecaja ostalih parametara.

Endometer ES-03 spada u novu generaciju uređaja koji položaj apeksa određuje na temelju mjerenja otporne i kapacitivne komponente impedancije.

ASCRO_ Measurement of the Root Canal Length by Endometers

Pročitaj članak


Iskustva naših korisnika

Rekli su o endometru

„Radi na načelu mjerenja električnog otpora. Mjerenje je prikazano analognim instrumentom . Sam Endometar rabim više godina na fakultetu i u privatnoj praksi. Tijekom rada se pokazao izuzetno točnim i pouzdanim pomagalom. Nije osjetljiv na krv i RC-prep.

Sve endodoncije izvodim i isključivo uz primjenu ES-03 Endometra. Rad s instrumentom je jednostavan i ne zahtijeva održavanje. Baterija je pouzdana i dugotrajna ( više godina).Endometer ES-03 preporučam svakom stomatologu, a posebno specijalistima endodoncije.“

Prof.dr.sc. Ivica Anić

Kontakt podaci

Adresa

Tuškanac 76, 10000 Zagreb, Hrvatska

Email

elab@e-lab.hr

Telefon

+385 1 4834 192

Fax

+385 1 4834 194

Pošaljite nam poruku

Suglasnost za korištenje podataka:

10 + 2 =