Endometer ES-02

Precizno i brzo određuje dužinu korijenskog kanala , tijekom endodonskog liječenja, bez štetnog rendgenskog zračenja.

Endometer ES-02 rezultat je višegodišnjeg ispitivanja i usavršavanja, provedenog u suradnji s Zavodom za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Karakteristike Endometer ES-02

 • jednostavno rukovanje
 • klinički potvrđena visoka točnost mjerenja
 • točno mjerenje u vlažnom i suhom kanalu
 • položaj igle u kanalu je lako uočljiv na preglednom analognom instrumentu
 • prodor igle preko apeksnog foramena označen je dodatnim zvučnim signalom
 • isporučuje se s ugrađenim punjivim baterijama
 • indikacija stanja akumulatora
 • garancija 2 godine
 • servis, rezervni dijelovi i dodatni pribor osigurani i nakon isteka garancije

Sadržaj pakiranja

 • Endometar ES-02
 • punjač
 • mjerni kabel
 • usna elektroda
 • uputstvo za rukovanje

Dodatni pribor

 • usne elektrode
 • rezervne žice
 • po potrebi mogućnost izrade žice određene dužine

UPUTE (Endometer ES-02)

Preuzmite upute

Klinička ispitivanja

Visoka točnost i kvaliteta Endometra potvrđena je brojnim kliničkim ispitivanjima. Još 1993. godine prvi eksperimentalni model ES-01 postigao je puno bolju točnost od svih tadašnjih modela. Mjerenjem provedenom na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu na 118 zubnih kanala i kontrolom s rentgenogramom postignuta točnost u određivanju apilalnog otvora u granicama +/- 1mm iznosila je 97.5%. U studiji rađenoj s Endometrom ES-02 na 30 zubnih kanala i kontrolom koja je provedena mjerenjem na izvađenim zubima, što je jedina točna metoda određivanja dužine korijenskog kanala postignuta je točnost u granicama +/- 1mm u 96.6% slučajeva.

U ispitivanjima provedenim u Americi na Faculty of Gradiate School , Marquette University, Milwauke, USA uspoređivana su pet lokatora apeksa različitih proizvođača. Mjerenja su provedena in vivo u istim kliničkim uslovima (uvjetima) na 102 korijenska kanala na zubima koji su poslije izvađeni te je provjerena točnost mjerenja. Endometer ES-02 bio je među najtočnijima s postignutom točnošču određivanja apeksnog otvora unutar granica od +/- 0.5 mm u 87.25% slučajeva. Ispitivanje na velikom i statistički značajnom uzorku od 1218 korijenskih kanala (631zub) provedeno je na Zavodu za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu potvrdila su veliku točnost Endometra jer je točno određivanje položaja apeksnog foramena ostvareno u 96.4% slučajeva.
I zadnja klinička ispitivanja provedena u okviru magistarskog rada dr. Anite Ljubičić pod voditeljstvom prof.dr.sc. Silvane Jukić Krmek na Zavodu za endodonciju i restorativnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu pokazala su da u kliničkim uslovima ne postoji statistički značajna razlika u točnosti Endometara ES-02 i Endometra ES-03 te apex lokatora najnovijih generacija. Dapače Endometar ES-03 pokazao se najtočnijim od ispitivanih u slučaju pulpitisa te kod nekroze pulpe bez periapikalnog procesa.

Tehnički podaci

Prikaz — analogni instrument Signalizacija prekoračenja apeksa — zvučna Indikacija prazne baterije — Crveni LED Autonomija — 20 sati neprekidnog rada Samopražnjenje baterije — 10% godišnje Punjač — 12V Trajanje punjenja — 14 h Struja punjenja — 20mA Dimenzije — 100 x 60 x 160 mm Težina — 315 g

Kako radi endometer

Endometer je elektronički uređaj za određivanje dužine korijenskog kanala, baziran na mjerenju električke impedancije između oralne sluznice i apeksnog foramena. Mjerenje se provodi tako da se jedna elektroda instrumenta stavlja na usnicu pacijenta, a kao mjerna elektroda koristi se bilo koja metalna endodontska iglica (npr. Kerr proširivač) koja se uvodi u obrađeni korijenski kanal i polako pomiće prema apeksu.

Zubna caklina i dentin imaju veliki električki otpor pa se strujni krug zatvara kroz korijenski kanal. Pomicanjem endodontskog instrumenta duž kanala mijenja se i ukupna impedancija (ekvivalentni otpor) u strujnom krugu. Mjerenjem te impedancije određuje se položaj vrha endodontske iglice unutar kanala. Razlika između različitih tipova lokatora apeksa je u načinu mjerenja impedancije kao i u definiranju veličina koje odgovaraju određenom položaju elektrode. Naime impedancija koja se mjeri ovisi i o drugim parametrima a ne samo o položaju vrha igle. Veličine koje bitno utječu na točnost mjerenja su :

 • impedancija elektrode koja uključuje kompleksni prelazni otpor koji se javlja na sučelju metal-elektrolit
 • vodljivi elektroliti u kanalu
 • različita biološka impedancija tkiva koje se nalazi na putu struje do druge elektrode.

Tako se kod Endometra ES-02, za razliku od ostalih uređaja, za mjerenje koristi pravokutni napon. Takav napon može se prikazati kao zbroj sinusnih napona čije frekvencije su višekratnik osnovne frekvencije signala (viši harmonici). Prema tome on spada u grupu uređaja koji položaj apeksa određuju temeljem mjerenja impedancije na više frekvencija.

ASCRO_ Measurement of the Root Canal Length by Endometers

Pročitaj članak

Procjena kliničke pouzdanosti Endometer ES-02 uređaja

Pročitaj članak

Iskustva naših korisnika

Rekli su o endometru

„Radi na načelu mjerenja električnog otpora. Mjerenje je prikazano analognim instrumentom . Sam Endometar rabim više godina na fakultetu i u privatnoj praksi. Tijekom rada se pokazao izuzetno točnim i pouzdanim pomagalom. Nije osjetljiv na krv i RC-prep.

Sve endodoncije izvodim i isključivo uz primjenu ES-02 Endometra. Rad s instrumentom je jednostavan i ne zahtijeva održavanje. Baterija je pouzdana i dugotrajna ( više godina).Endometer ES-02 preporučam svakom stomatologu, a posebno specijalistima endodoncije.“

Prof.dr.sc. Ivica Anić

“Temeljem eksperimentalnih i kliničkih ispitivanja elektroničkog uređaja Endometer ES-02 te višegodišnjeg iskustva u kliničkom radu na Zavodu za dentalnu patologiju možemo potvrditi njegovu visoku točnost u određivanju dužine korijenskih kanala tijekom endodontskog liječenja”

Prof.dr.sc. Jozo Šutalo

Kontakt podaci

Adresa

Tuškanac 76, 10000 Zagreb, Hrvatska

Email

elab@e-lab.hr

Telefon

+385 1 4834 192

Fax

+385 1 4834 194

Pošaljite nam poruku

Suglasnost za korištenje podataka:

5 + 3 =